Question
Hai công nhân cùng làm một công việc trong 4 giờ 48phút thì xong. Nếu hai người cùng làm trong 4 giờ, rồi người thứ nhất nghỉ, người thứ hai làm tiếp trong 2 giờ nữa mới xong việc. Hỏi nếu ...
in progress 0
17 phút 1 Answers 0 views