Question
1) Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây hai lá mầm và hạt của cây môth lá mầm. 2)Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc mẩy không bị sứt sẹo ...
in progress 0
6 phút 2 Answers 0 views