Bản Quyền

Bản Quyền

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại mtrend.vn nếu bạn có dự định phát hành tại website khác.

Quy định chia sẻ bài viết

mtrend.vn giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
Bạn không được phép sử dụng nội dung trên mtrend.vn vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ mtrend.vn và phải được sự cho phép từ mtrend.

Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

Chỉ có Logo và nội dung là bản quyền thuộc về mtrend. Còn đa số hình ảnh đại diện trong bài viết chung tôi thu thập từ nhiều nguồn đa số là miễn phí. Tuy nhiên nếu có bất kỳ hình nào của bạn được cho là có bản quyền và cấm sử dụng hãy liên hệ với chúng tôi để gỡ bỏ hình ảnh đó trong vòng 24 giờ.

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng mtrend.vn.

Nếu các bạn vi phạm quy định bản quyển như copy, sao chép và lấy ý tưởng từ bài viết để làm nội dung của bạn trên blog, video thì chúng tôi có quyền report bạn lên Google, DMCA.

Thân chào,