Question
Cảm nghĩ của em về đoạn thơ sau Việt Nam, ôi Tổ quốc thương yêu trong khổ đau,người đẹp hơn nhiều, Như bà mẹ sớm chiều gánh nặng nhẫn lại nuôi con, suốt đời im lặng ( Viết bài văn ...
in progress 0
2 tháng 1 Answers 50 views

Question
Ông Tám được giao phụ trách máy pho-to-co-py của cơ quan. Ông giữ gìn rất cẩn thận, thường xuyên lau chùi bảo quản và không cho ai sử dụng. Ngoài những việc của cơ quan, ông thường nhận tài liệu ...
in progress 0
2 tháng 2 Answers 23 views