Question
Câu 1: Trình bày tình hình chính trị,kinh tế và văn hoá ơi nước ta ở TK XVI đến TK XVIII? Câu 2: Nêu nguyên nhân,quá trình phát triển,ý nghĩa Lịch Sử,nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn?(Lập bảng) Giúp ...
in progress 0
3 tháng 2 Answers 2 views

Question
1. Em có đề xuất gì trong việc xây dựng tình đoàn kết, tương trợ trong lớp, trong trường em? 2. Nêu lên ý kiến của bản thân về vấn đề sau: 'Trong gia đình mỗi người chỉ cần hoàn ...
in progress 0
3 tháng 1 Answers 2 views