Question
Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu: “ Thành công và thất bại chỉ đơn thuần là những điểm mốc nối tiếp nhau trong cuộc sống để tôi luyện nên sự trưởng thành của con người ...
in progress 0
5 tháng 1 Answers 8 views

Question
MK cần gấp nha Đặc điểm khí hậu nào ko có ở VN A.Khí hậu có tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm B.khí hậu diễn biến thất thg C.mùa hạ nóng khô,mùa đông mát mẻ mưa nh D.khí hậu có sự phân hóa từ ...
in progress 0
5 tháng 2 Answers 2 views