Question
Câu 1: Đất trồng có nguồn gốc từ đâu? Câu 2: Phân bón có tác dụng gì đối với đất và cây trồng ? Vì sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót ? Câu 3: Nêu các nguyên tác ...
in progress 0
2 tuần 2 Answers 3 views