Question
Phê phán những tư tưởng kì thị dân tộc là công dân đã thực hiện quyền nào sau đây? A: Đề cao tư tưởng tự tôn. B: Đảm bảo công bằng tuyệt đối. C: Bảo lưu quan điểm cá nhân. D: Tham ...
in progress 0
20 phút 2 Answers 0 views

Question
Nam học giỏi nhưng nhất định không tham gia một công việc gì của lớp như làm cán bộ lớp, cán bộ Đoàn hay các sinh hoạt tập thể khác. Khi được thầy giáo và lớp giao việc thì Nam luôn từ ...
in progress 0
35 phút 2 Answers 0 views