Question
bài 1: trong câu " Rễ cây nổi lên mặt đất thành những hình thú quái lạ, như những con rắn hổ mang giận giữ. tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào ? bài 2: viết 4 - 5 câu miêu ...
in progress 0
29 phút 2 Answers 0 views

Question
VIết đoạn văn Cảm nhận của em về khổ thơ sau: "khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng Dân trai tráng bắt thuyền đi đánh cá Chiếc thuyền nhẹ như con tuấn mã Phang mái trèo, mạnh mẽ vượt ...
in progress 0
45 phút 2 Answers 0 views