Question
Trong một cuộc đua thuyền trên sông, mỗi thuyền phải đi một đoạn đường từ A đến B rồi quay về A. Vận tốc của dòng nước là 2m/s. Một thuyền có vận tốc riêng là 18km/h đã về nhất ...
in progress 0
19 phút 2 Answers 0 views

Question
Một người đi từ A đến B. Đoạn đ` AB gồm một đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc. Đoạn lên dốc đi với vận tốc 30km/h, đoạn xuống đi với vận tốc 50km/h. Thời gian đoạn lên ...
in progress 0
32 phút 1 Answers 0 views

Question
Trong một bình cách nhiệt chứa một lượng nước có nhiệt độ ban đầu 10°C. Người ta dùng một cốc để đổ một lượng nước ở nhiệt độ tx vào bình, sau khi có cân bằng nhiệt lại múc từ bình ...
in progress 0
36 phút 1 Answers 3 views