0,01+0,02+0,03+0,04+0,05+0,95+0,96+0,97+0,98+0,99

Question

0,01+0,02+0,03+0,04+0,05+0,95+0,96+0,97+0,98+0,99

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-12-08T01:51:30+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  1
  2021-12-08T01:52:31+00:00

  Bam khảo nha.

   Đáp án: 5

  1
  2021-12-08T01:52:48+00:00

  Đáp án:

  0,01+0,02+0,03+0,04+0,05+0,95+0,96+0,97+0,98+0,99

  =0,03+0,07+0,05+1,91+1,95+0,99

  =0,1+1,96+2,94

  =5

  Chúc bạn học tốt vote cho mik 5* và CTLHN nhé

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )