0,1 : 3 + 0,2 : 3 + 0,3 : 3 + 0,4 :3 + 0,5 :3 ( tính = cách thuận tiện nhất )

Question

0,1 : 3 + 0,2 : 3 + 0,3 : 3 + 0,4 :3 + 0,5 :3 ( tính = cách thuận tiện nhất )

in progress 0
Samantha 3 tuần 2021-08-17T06:47:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:48:32+00:00

  Đáp án:

   `0,5`

  Giải thích các bước giải:

  `0,1 : 3 + 0,2 : 3 + 0,3 : 3 + 0,4 : 3 + 0,5 : 3`

  `= ( 0,1 + 0,5 + 0,4 ) + ( 0,3 + 0,2 ) : 3`

  `= ( 1 + 0,5 ) : 3`

  `= 1,5 : 3`

  `= 0,5`

  0
  2021-08-17T06:49:17+00:00

  Đáp án:

   0,5

  Giải thích các bước giải:

   0,1:3+0,2:3+0,3:3+0,4:3+0,5:3=

  (0,1+0,2+0,3+0,4+0,5):3=

  1,5  :    3     =  0,5

  Chúc bạn học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )