0,100=100 phần 1000 0,100=10 phần 100 có đúng k ạ giải các bước thích giải giùm e

Question

0,100=100 phần 1000
0,100=10 phần 100 có đúng k ạ giải các bước thích giải giùm e

in progress 0
Isabelle 3 tháng 2021-09-24T22:03:30+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:05:06+00:00

  Hai cách viết của em đều đúng nhé.

  $\dfrac{{100}}{{1000}} = 0,100\,\,\,;\,\,\,\,\dfrac{{10}}{{100}} = 0,10 = 0,100$

  (Vì nếu viết thêm chữ số \(0\) vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.)

  0
  2021-09-24T22:05:25+00:00

  Vì 0,100 = 0,10= 0,1 nên Lan và Mỹ viết đúng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )