0,25 + 20% + 1 1/2 ( 1 1/2 là hỗn số nhé)

Question

0,25 + 20% + 1 1/2 ( 1 1/2 là hỗn số nhé)

in progress 0
Brielle 4 tuần 2021-09-06T21:44:28+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T21:45:44+00:00

  Bài lm nek

  Nhớ vote cho mk 5 sao nhá ????

  0
  2021-09-06T21:46:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `0,25 + 20% + 1 1/2`

  `=1/4+1/5+3/2`

  `=5/20+4/20+30/20=(5+4+30)/20=39/20`

  $@kinh0908$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )