(0,25)^3*512

Question

(0,25)^3*512

in progress 0
Madelyn 3 tuần 2021-07-08T17:34:21+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:35:57+00:00

  $(0,25)^{3}$*512=$\frac{1}{4}$ * 512=8

  0
  2021-07-08T17:36:03+00:00

  Đáp án:

  0,25^3*512

  =0,015625*512

  =8

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )