0,6x(x-0,5)-0,3x(2x+1,3)=0,138 Giúp em với ạ. Ai nhanh em sẽ vote 5 sao

Question

0,6x(x-0,5)-0,3x(2x+1,3)=0,138
Giúp em với ạ. Ai nhanh em sẽ vote 5 sao

in progress 0
Ivy 1 năm 2021-12-06T19:34:03+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T19:35:19+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  0,6x(x-0,5)-0,3x(2x+1,3)=0,138

  0,3x(2x-1)-0,3x(2x+1,3)=0,138

           0,3x(2x-1-2x-1,3)=0,138

                         -2,3.0,3x=0,138

                             -0,69x=0,138

                                     x=-0,2

  0
  2021-12-06T19:35:41+00:00

  Y

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )