0,625 = phút Mình sẽ vote 5 sao cho các bạn

Question

0,625 = phút
Mình sẽ vote 5 sao cho các bạn

in progress 0
Aaliyah 1 tháng 2021-09-06T19:49:18+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T19:50:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  0,625 =37,5 phút

  0
  2021-09-06T19:51:16+00:00

  `0,625` giờ `=37,5` phút.

  Mình nghĩ đề bài là giờ.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )