0,68 x 78 x 0,7 – 4,2 + 0,3 x 3,2 x 1,4 tính nhanh nha

Question

0,68 x 78 x 0,7 – 4,2 + 0,3 x 3,2 x 1,4 tính nhanh nha

in progress 0
Savannah 3 tuần 2021-11-20T23:38:19+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T23:39:48+00:00

  `0,68× 78 × 0,7 – 4,2 + 0,3× 3,2 × 1,4`

  `=0,7×53,04 – 4,2 + 0,6× 3,2 ×0,7`

  `=0,7×53,04 – 0,7×6+1,92×0,7`

  `=0,7×(53,04+1,92-6)`

  `=0,7×48,96`

  `=34,272`

   

  0
  2021-11-20T23:40:05+00:00

  Đáp án:

  `0,68× 78 × 0,7 – 4,2 + 0,3× 3,2 × 1,4`

  `=0,7×53,04 – 4,2 + 0,6× 3,2 ×0,7`

  `=0,7×53,04 – 0,7×6+1,92×0,7`

  `=0,7×(53,04+1,92-6)`

  `=0,7×48,96`

  `=34,272`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )