02. Khi nhấn phím Home, sẽ thực hiện việc nào sau đây? A. Đưa con trỏ văn bản đến đầu đoạn hiện tại B. Đưa con trỏ văn bản đến cuối dòng hiện tại C. Đ

Question

02. Khi nhấn phím Home, sẽ thực hiện việc nào sau đây?
A. Đưa con trỏ văn bản đến đầu đoạn hiện tại
B. Đưa con trỏ văn bản đến cuối dòng hiện tại
C. Đưa con trỏ văn bản đến đầu dòng hiện tại
D. Đưa con trỏ văn bản đến cuối văn bản

in progress 0
Audrey 4 tháng 2021-08-17T17:12:28+00:00 2 Answers 45 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T17:14:01+00:00

   khi nhấn phím Home sẽ đưa con trỏ đến đầu dòng văn bản

  Đáp án là C đưa con trỏ văn bản đến đầu dòng hiện tại

  0
  2021-08-17T17:14:07+00:00

  C. Đưa con trỏ văn bản đến đầu dòng hiện tại.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )