0392781740 từ mặt đất một vật có khối lượng m = 2 kg được bắn lên với vận tốc đầu v0 bằng 10 m trên giây hợp với phương ngang một góc Anpha bằng 30 độ

Question

0392781740 từ mặt đất một vật có khối lượng m = 2 kg được bắn lên với vận tốc đầu v0 bằng 10 m trên giây hợp với phương ngang một góc Anpha bằng 30 độ Hãy xác định mômen động lượng và mô men lực tác dụng lên vật đối với điểm ném tại vị trí vật đạt độ cao cực đại

in progress 0
Jasmine 2 ngày 2021-12-07T18:25:21+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:26:32+00:00

  Đáp án:

  $M=0$

  Giải thích các bước giải:

  Momen động lượng:

  $L=mvL_x=const$

  Momen lực (trọng lực):

  $M=0$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )