1/1 × 2 + 1 / 2 ×3 + 1/3 ×4 + 1/4 ×5 + 1/5 ×6

Question

1/1 × 2 + 1 / 2 ×3 + 1/3 ×4 + 1/4 ×5 + 1/5 ×6

in progress 0
Serenity 3 tuần 2021-08-20T05:04:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:05:39+00:00

  Đáp án:

   5/6

  Giải thích các bước giải:

  1/1×2 + 1/2×3 + 1/3×4 + 1/4×5 + 1/5 ×6

  = 1/1 – 1/2 + 1/2 – 1/3 + 1/3 – 1/4 + 1/4 – 1/5 + 1/5 – 1/6

   =1/1 – 1/6 

  = 5/6 

   

  0
  2021-08-20T05:06:02+00:00

  Đáp án:

     $\frac{1}{1}$ × 2 + $\frac{1}{2}$ × 3 + $\frac{1}{3}$ ×4 + $\frac{1}{4}$ × 5 + $\frac{1}{5}$ × 6

  =$\frac{1}{1}$ – $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{3}$ +  $\frac{1}{3}$ – $\frac{1}{4}$ + $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{5}$ + $\frac{1}{5}$ – $\frac{1}{6}$ 

  = $\frac{1}{1}$ – $\frac{1}{6}$ 

  = $\frac{5}{6}$ 

  xin ctrlhn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )