( 1-1/2) nhân ( 1-1/3) nhân ( 1-1/4) nhân ( 1-1/5) nhân ( 1-1/6) GIÚP TỚ CHO 5 SAO CÙNG LỜI CẢM ƠN NHÉ

Question

( 1-1/2) nhân ( 1-1/3) nhân ( 1-1/4) nhân ( 1-1/5) nhân ( 1-1/6)
GIÚP TỚ CHO 5 SAO CÙNG LỜI CẢM ƠN NHÉ

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-11-21T03:41:31+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T03:43:07+00:00

  Đáp án:

  `1/6`

  Giải thích các bước giải:

  `(1-1/2).(1-1/3).(1-1/4).(1-1/5).(1-1/6)`

  `=1/2*2/3*3/4*4/5*5/6`

  `=(1.2.3.4.5)/(2.3.4.5.6)`

  `=1/6`

  0
  2021-11-21T03:43:16+00:00

  (1 – 1/2).(1 – 1/3).(1 – 1/4).(1 – 1/5).(1 – 1/6)

  = 1/2 x 2/3 x 3/4 x 4/5 x 5/6

  = (1.2.3.4.5) / (2.3.4.5.6)

  = 1/6

  Vậy (1 – 1/2).(1 – 1/3).(1 – 1/4).(1 – 1/5).(1 – 1/6) = 1/6

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )