1+1/3+1/5+…+1/97+1/99 tất cả trên 1/1.99+1/2.97+…+1/97.3+1/99.1 Giup mik với ạ :33

Question

1+1/3+1/5+…+1/97+1/99 tất cả trên 1/1.99+1/2.97+…+1/97.3+1/99.1
Giup mik với ạ :33

in progress 0
Liliana 3 tuần 2021-08-20T04:56:45+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T04:57:55+00:00

  Ta đặt B= 1+ 1/3+ 1/5+….+ 1/99

  A= 1/1.99+ 1/3.97+…+ 1/99.1

  B= ( 1+ 1/99) + ( 1/3+ 1/97)+…. + ( 1/49. 51)

  B= 100/99+ 100/3.97+…..+ 100/49.51

  B= 100. ( 1/1.99+ 1/3.97+….+ 1/49.51)

  B= 50. 2. ( 1/1.99+ 1/3.97+….+ 1/49.51)

  B= 50. ( 1/1.99+ 1.3,97+…+ 1/97.3+1/99.1)

  B= 50. A

  Vậy B/ A= 50.A/ A= 50⇒ phân số trên = 50

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )