(x+1)^2>= 1^2 tại sao lại có 2 trường hợp x+1>=1 hoặc x+1=<-1

Question

(x+1)^2>= 1^2 tại sao lại có 2 trường hợp x+1>=1 hoặc x+1=<-1

in progress 0
Hadley 2 tuần 2021-07-08T18:12:39+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:13:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì kiến thức lớp 9 của bài 2: `\sqrt{A^2}=|A|` 

  `(x+1)^2 \ge 1`

  `⇔ |x+1| \ge 1`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x+1 \ge 1\\x+1 \le -1\end{array} \right.\) 

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x \ge 0\\x \le -2\end{array} \right.\) 

  0
  2021-07-08T18:14:01+00:00

  $(x+1)^2\ge 1^2$

  Hai vế không âm nên ta khai căn:

  $\sqrt{(x+1)^2}\ge \sqrt{1^2}$

  $\Leftrightarrow |x+1|\ge 1$

  * Giải bất phương trình dạng $|a|\ge b$:

  $|a|\ge b\Leftrightarrow a\le -b$ hoặc $a\ge b$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )