x1^2 – x2^2 phân tích ra được gì vậy :

Question

x1^2 – x2^2 phân tích ra được gì vậy :

in progress 0
Rose 3 ngày 2021-12-07T23:08:03+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:09:22+00:00

  Ta có $x_{1}^2 – x_{2}^2$

  $ = (x_{1}+x_{2}).(x_{1}-x_{2})$

   

  0
  2021-12-07T23:09:45+00:00

  Đáp án: 

  `x_1^2 – x_2^2`

  `= (x_1+x_2)(x_1-x_2)`

  `= S.\sqrt{S^2-4P}`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )