|x-1|-2 / 2 =y/3 và |x-1|-3=y áp dụng tc tỉ số bằng nhau

Question

|x-1|-2 / 2 =y/3 và |x-1|-3=y áp dụng tc tỉ số bằng nhau

in progress 0
Emery 4 tuần 2021-09-16T18:05:27+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:07:09+00:00

   Bạn tham khảo :

  $\dfrac{|x-1|-2}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{|x-1|-2-y}{2-3}=\dfrac{|x-1|-y-2}{-1}=\dfrac{3-2}{-1}=(-1)$

  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}|x-1| – 2=2\\y=(-3)\end{array} \right.\) 

  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\y=(-3)\end{array} \right.\) 

  0
  2021-09-16T18:07:14+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  $\dfrac{|x-1|-2}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{|x-1|-2-y}{2-3}=\dfrac{|x-1|-y-2}{-1}=\dfrac{3-2}{-1}=-1\\

  \rightarrow |x-1|-2=-2\quad\quad y=-3\\

  \rightarrow x=1 \quad \quad y=-3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )