1+2 (x+2y)+(x+2y)^2 4x^2-12x+9….. Điền vào dấu chấm

Question

1+2 (x+2y)+(x+2y)^2
4x^2-12x+9…..
Điền vào dấu chấm

in progress 0
Ariana 5 tháng 2021-07-21T22:13:10+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T22:14:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `(x+2y)^2+2(x+2y)+1=(x+2y+1)^2`

  `4x^2-12x+9=(2x-3)^2`

  Học tốt .@.

  0
  2021-07-21T22:14:38+00:00

  Đáp án:

  `1 + 2(x + 2y) + (x + 2y)^2`

  `= (x + 2y + 1)^2`

  `4x^2 – 12x + 9 = (2x – 3)^2` 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )