1+2+3+4…+100=? Giải thích các bước giải dùm nha

Question

1+2+3+4…+100=?
Giải thích các bước giải dùm nha

in progress 0
Ayla 3 tháng 2021-09-13T20:44:26+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T20:46:06+00:00

  Có số số hạng là:

  (100 – 1) : 1 + 1 = 100 (số hạng)

  Tổng dãy số là:

  (100 + 1) × 100 : 2 = 5050

  ĐS: 5050

  0
  2021-09-13T20:46:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `1+2+3+4+…..+100`

  `=` `(1+100)` `+` `(2+99)` `+` (3+98)` `+…..` `(50+51)`

  `=` `101` `+` `101` `+` `101` `+` 

  Số số hạng của  dãy là:

  `[(100-1):1+1]/2` `=` `50`

  Tổng của dãy trên bằng:

  `101` x `50` 

  `=` `5050`

  Vậy tổng của `1+2+3+4+…..+100` `=` `5050`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )