1+2+3+4+5+6+7……+356+354( nhan)*10000 Tinh thuan tien nhat

Question

1+2+3+4+5+6+7……+356+354( nhan)*10000
Tinh thuan tien nhat

in progress 0
Faith 1 năm 2021-09-23T15:09:47+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T15:11:30+00:00

  Đáp án:

  59685000

  Giải thích các bước giải:

  (1+2+3+4+5+6…+345).1000

  =\(\frac{{(1 + 345).345}}{2}.1000 = 59685000\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )