1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+……+20 Tính nhanh nhé giúp em với????

Question

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+……+20
Tính nhanh nhé giúp em với????

in progress 0
Genesis 6 ngày 2021-12-03T12:21:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T12:23:02+00:00

  1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20

  = (1+19) + (2+18) + (3+17) + (4+16) + (5+15) + (6+14) + (7+13) + (8+12) + (9+11) + (10+20)

  =    20     +   20     +   20      +   20      +   20      +    20    +   20      +   20      +   20     +   30

  =   20  x 9 + 30 

  =   180 + 30

  =    210 

  Cho mình câu trả lời hay nhất nhé

  0
  2021-12-03T12:23:09+00:00

  1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7+…….19+20

  = (1+19) + (2+18) + (3+17) + (4+16) + (5+15) + (6+14) + (7+13) + (8+12) + (9+11) + (10+20)

  =    20     +   20     +   20      +   20      +   20      +    20    +   20      +   20      +   20     +   30

  =   20  x 9 + 30 

  =   180 + 30

  =    210 

  chúc bn học tốt 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )