|x1-x2|≥4 Mn cho milk hỏi gt tuyệt đối tách kiểu j ạ

Question

|x1-x2|≥4
Mn cho milk hỏi gt tuyệt đối tách kiểu j ạ

in progress 0
Reese 4 tháng 2021-08-11T10:40:13+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:41:40+00:00

  Đáp án:

  Ta bình phương 2 vế vì `|x_1-x_2|>=0`

  `<=>(x_1-x_2)^2>=16`

  `<=>x_1^2-2x_1.x_2+x_2^2>=16`

  `<=>(x_1+x_2)^2-4x_1.x_2>=16`

  Đến đây bạn thay `x_1+x_2,x_1.x_2` vào nha!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )