(x-1) ²+3 ≥0 tính giúp mình nha mng thx ạ

Question

(x-1) ²+3 ≥0 tính giúp mình nha mng thx ạ

in progress 0
Natalia 2 tuần 2021-07-09T21:55:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T21:57:06+00:00

  Đáp án:

  `S={x|x\in RR}`

  Giải thích các bước giải:

  `(x-1)^2+3>=0`

  `<=>(x-1)^2>=-3` 

  `\text{(}` Luôn đúng với mọi `x\in RR` do `(x-1)>=0> -3` `\text{)}`

  Do đó bất phương trình có vô số nghiệm thực

  0
  2021-07-09T21:57:07+00:00

  Đáp án:

   `(x-1)^{2}>=0AAx`

  `=>(x-1)^{2}+3>=3>0`

  `=>(x-1)^{2}+3>=0AAx`

  Vậy bpt có nghiệm `S={x|x in RR}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )