x-1/3=1/2 x bằng mấu vậy mọi người giúp mình với

Question

x-1/3=1/2 x bằng mấu vậy mọi người giúp mình với

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-09-28T14:59:39+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:01:27+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  $x-\frac{1}{3}$ =$\frac{1}{2}$

  $x=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$

  $x=\frac{3}{6}+\frac{2}{6}$

  $x=\frac{5}{6}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )