/x+1^3/-2=-1 tìm x bằng 2 trường hợp

Question

/x+1^3/-2=-1 tìm x bằng 2 trường hợp

in progress 0
Kennedy 3 tháng 2021-08-29T18:52:57+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T18:54:23+00:00

  Đáp án:

  |x + 1/3| – 2 = -1

  <=> |x + 1/3| = -1 + 2

  <=> |x + 1/3| = 1

  <=> x + 1/3 = 1 hoặc x + 1/3 = -1

  <=> x = 1 – 1/3 hoặc x = -1 – 1/3

  <=> x = 2/3 hoặc x = -4/3

  Vậy x € {2/3; -4/3}

   

  0
  2021-08-29T18:54:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $|x +^{}$ $\frac{1}{3}|$ $- 2 = -1^{}$

  $|x + ^{}$ $\frac{1}{3}|$ $= -1 + 2^{}$

  $|x + ^{}$ $\frac{1}{3}|$ $ = 1^{}$

  $x + ^{}$ $\frac{1}{3} = 1$ hoặc $x +^{}$ $\frac{1}{3} = -1$

  $ x = 1 – ^{}$ $\frac{1}{3}$          $x = -1 – ^{}$ $\frac{1}{3}$

  $x = ^{}$ $\frac{2}{3}$                 $ x =^{}$ $\frac{-4}{3}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )