(1-x)^3+(2+x)^3=(2x+3)^2-(4-x)^2-3x.(x-1) ^=mũ , m.n có thể triển khai theo từng bước được ko , để mình dễ hiểu hơn B1 ; triển khai hàng đẳng thức B2;

Question

(1-x)^3+(2+x)^3=(2x+3)^2-(4-x)^2-3x.(x-1)
^=mũ , m.n có thể triển khai theo từng bước được ko , để mình dễ hiểu hơn
B1 ; triển khai hàng đẳng thức
B2;nhân đơn với đa
B3 chuyển vế đổi dấu
B4 ;thu gọn

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-09-27T22:38:43+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:40:30+00:00

  (1-x)³ + (2+x)³ = (2x+3)² – (4-x)² – 3x(x-1)

  <=> 1³-3.1².x+3.1.x²-x ³+2 ³+3.2².x+3.2.x²+x³ = (2x)²+2.2x.3+3² -(4²-2.4.x+x²)-(3x²-3x)

  <=> 1-3x+3x²-x³+8+12x+6x²+x³ = 4x²+12x+9-16+8x-x²-3x²+3x

  <=> 1-3x+3x²-x³+8+12x+6x²+x³-4x²-12x-9+16-8x+x²+3x²-3x = 0

  <=> 9x² -14x +16 =0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )