x ( 1-3x ) ( 4-3x )- ( x-4 ) ( 3x + 5 ) Giúp em với mọi người ơi. Ai nhanh em sẽ vote 5 sao ạ

Question

x ( 1-3x ) ( 4-3x )- ( x-4 ) ( 3x + 5 )
Giúp em với mọi người ơi. Ai nhanh em sẽ vote 5 sao ạ

in progress 0
Reagan 4 ngày 2021-12-07T01:03:14+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T01:04:54+00:00

  Đáp án:

  Bạn tham khảo  

  Giải thích các bước giải:

  $x(1 – 3x)(4 – 3x) – (x – 4)(3x + 5)$ $\\$ $= x(4 – 3x – 12x + 9x^2) – (3x^2 + 5x – 12x – 20)$ $\\$ $= 4x – 3x^2 – 12x^2 + 9x^3 – 3x^2 – 5x + 12x + 20$ $\\$ $= (4x – 5x + 12x) + (-3x^2 – 12x^2 – 3x^2) + 9x^3 + 20$ $\\$ $= 11x – 18x^2 + 9x^3 + 20$ $\\$ $= 9x^3 -18x^2 + 11x + 20$

  0
  2021-12-07T01:05:07+00:00

  Đáp án:

   `x(1-3x)(4-3x)-(x-4)(3x+5)`

  `=(x-3x^2)(4-3x)-(3x^2+5x-12x-20)`

  `=(4x-3x^2-12x^2+9x^3)-(3x^2-7x-20)`

  `=9x^3-15x^2+4x-3x^2+7x+20`

  `=9x^3-18x^2+11x+20`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )