1,3/4 ngày… giờ điền số thích hợp vào chỗ chấm

Question

1,3/4 ngày… giờ
điền số thích hợp vào chỗ chấm

in progress 0
Julia 1 tuần 2021-12-07T19:46:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:47:41+00:00

  Đáp án: 1 ngày = 24 giờ

   1,3/4 ngày = 1,3/4 x 24 = (24 x 1,3) : 4 = 31,2 : 4 = 7,8 (giờ)

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-07T19:48:03+00:00

  1,3/4 ngày = 13/40 ngày = 0,325 ngày

  1 ngày = 24 giờ

  —> 0,325 ngày = 7,8 giờ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )