1/3 dân số châu phi là:

Question

1/3 dân số châu phi là:

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-07-16T17:49:52+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:50:54+00:00

  1/3 dân số châu phi là: người nhập cư, da vàng và da trắng

  0
  2021-07-16T17:51:47+00:00

  `1/3` dân số châu phi là người : Người da trắng , vàng ,..

  ( Dân cư là người châu Âu chính gốc như Rhodesia )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )