1,3 giờ = … phút Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 64 phút B. 78 phút C. 13 phút D. 540 phút

Question

1,3 giờ = … phút
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 64 phút B. 78 phút
C. 13 phút D. 540 phút

in progress 0
Reagan 2 tháng 2021-10-28T19:54:33+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T19:55:58+00:00

  Đáp án: B

  Giải thích các bước giải:

  1 giờ = 60p

  0,3 giờ= 18p

  ⇒ 1,3 giờ = 78p

   

  0
  2021-10-28T19:56:14+00:00

  Giải thích các bước giải :

  `↓↓↓`

  `1,3` giờ `= 1,3 × 60 = 78` phút

  ⇒ Chọn `B`.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )