X+X*1/4:2/7+X:2/9=255 (* là dấu nhân,x là bài tìm x)

Question

X+X*1/4:2/7+X:2/9=255
(* là dấu nhân,x là bài tìm x)

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-20T06:57:34+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T06:58:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   X+X*1/4:2/7+X:2/9=255

  X+X*1/4*+7/2+X*9/2=255

  X+X*7/8+X*9/2=255

  X*(1+7/8+9/2)=255

  X*(8/8+7/8+36/8)=255

  X*51/8=255

  X=255:51/8

  X=255*8/51

  X=40

  0
  2021-09-20T06:59:28+00:00

  Đáp án:

  X+X*$\frac{1}{4}$ :$\frac{2}{7}$ +X:$\frac{2}{9}$ =255

  X+X*$\frac{1}{4}$*$\frac{7}{2}$+X*$\frac{9}{2}$=255

  X+X*$\frac{7}{8}$+X*$\frac{9}{2}$=255

  X*(1+$\frac{7}{8}$+$\frac{9}{2}$)=255

  X*$\frac{51}{8}$=255

  X=255: $\frac{51}{8}$

  X=40

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )