1;4;7;10;…;2004 Tìm số hạng thứ 99 của dãy

Question

1;4;7;10;…;2004
Tìm số hạng thứ 99 của dãy

in progress 0
Claire 13 phút 2021-09-15T20:02:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T20:03:10+00:00

  Đáp án:

   Số hạng thứ 99 của dãy là 295

  Giải thích các bước giải:

   $a_1 = 1$ 

  $a_2 = 4 = 1 + 3 = a_1 + 3$ 

  $a_3 = 7 = 1 + 3 + 3 = a_1 + 2.3$ 

  $a_4 = 10 = 1 + 3 + 3 + 3 = a_1 + 3.3$ 

  ………. 

  $a_{99} = 1 + 98.3 = 1 + 294 = 295$

  0
  2021-09-15T20:03:52+00:00

  Số hạng thứ 99 của dãy là : ( 99-1) . 3+1=295

  xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )