(x+1)+(x+4)+(x+7)+………..+(x+100)=1780 bài giải

Question

(x+1)+(x+4)+(x+7)+………..+(x+100)=1780
bài giải

in progress 0
Eva 1 năm 2021-09-09T10:07:33+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T10:08:49+00:00

  Giải thích các bước giải:

  (x+1)+(x+4)+(x+7)+………..+(x+100)=1780                Số các số hạng trong dãy số 1+4+7+…+100 là

  ⇒x+1+x+4+x+7+…+x+100=1780                                  (100-1):3+1=34(số)

  ⇒(x+x+x+…+x)+(1+4+7+…+100)=1780

  ⇒34x+[(100+1)x34:2]=1780

  ⇒34x+1717=1780

  ⇒34x=1780-1717

  ⇒34x=63

  ⇒x=63:34

  ⇒x=63/34

   

  0
  2021-09-09T10:09:31+00:00

  (x+1)+(x+4)+(x+7)+………..+(x+100)=1780

  ⇒ (x+x+…+x) + ( 1+4+7+…+100) = 1780 (*)

  Đặt A = 1+4+7+…+100

  Số số hạng của A là:

  ( 100 – 1 ) : (4-1) + 1 = 34 ( số hạng)

  A có bao nhiêu số hạng thì có bấy nhiêu số hạng x

  Do đó có 34 số hạng x

  Vậy A = ( 100 + 1) x 34 : 2= 1717 (1)

  Thay (1) vào (*) ta được:

  34 . x + 1717 = 1780

  ⇒ 34 . x = 1780 – 1717

  ⇒ 34 . x = 63

  Mik ngĩ đề bài sai nên nếu thanh kq 1780 thành 1785 thì ta được

  34 . x = 68

  ⇒ x =2

  mong mod ko xóa vì đề bài thiếu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )