1-4 Cho 11,5g rượu etylic tác dụng với một lượng vừa đủ axít axetic 7,5% a) viết phương trình hóa học xảy ra b) Tính khối lượng dung dịch axít c) Tín

Question

1-4
Cho 11,5g rượu etylic tác dụng với một lượng vừa đủ axít axetic 7,5%
a) viết phương trình hóa học xảy ra
b) Tính khối lượng dung dịch axít
c) Tính nồng độ phần trăm của etylaxetat thu được

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-10-06T15:07:46+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:09:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nC2H5OH = 11.5/46 = 0.25 mol

  a. C2H5OH + CH3COOH → H2O + CH3COOC2H5

  b.

  nC2H5OH = nCH3COOH = 0.25 mol

  mCH3COOH = 0.25 ✖️60 = 15g

  => mddCH3COOH =15✖️100➗7.5 = 200g

  c.

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng , ta có :

  mddCH3COOC2H5 = mddCH3COOH+mdd C2H5OH= 200 + 11.5 = 211.5 g

  mCH3COOC2H5 = 0.25 ✖️ 88 = 22g

  => C%CH3COOC2H5= 22/211.5 ✖️100 = 10.40%

  0
  2021-10-06T15:09:17+00:00

  $n_{C_2H_5OH}=11,5/46=0,25(mol)$

  $PTHH:C_2H_5OH+CH_3COOH\xrightarrow{t^o,H_2SO_{4(đ)}}CH_3COOC_2H_5+H_2O$

  $(mol)–0,25–0,25–0,25–0,25–$

  $b.m_{ddCH_3COOH}=\frac{0,25.60.100}{7,5}=200(g)$ 

  $c.C$%$=\frac{88.0,25}{11,5+200}.100=10,4($%$)$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )