1/5+1/16+1/25+1/41+1/60+1/85+1/113<1/2 chưng minh rang

Question

1/5+1/16+1/25+1/41+1/60+1/85+1/113<1/2 chưng minh rang

in progress 0
Jade 1 tháng 2021-11-01T13:38:04+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-01T13:39:26+00:00

  @Bongtrangdo

  1/114 <1/113 mà 1/113<…<1/16<1/5

  1/114+1/114+…+1/114 < 1/5+1/16+…+1/113

  ————————————

       57 phân số 

  =>57/114<1/5+1/16+…+1/113

  =>1/2<1/5+1/16+…+1/113

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )