1/5gio =……………………….phút 3gio10phut=…………………..phut 2phut15giay=…………………….giây

Question

1/5gio =……………………….phút
3gio10phut=…………………..phut
2phut15giay=…………………….giây

in progress 0
Arya 2 năm 2021-07-17T17:10:07+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T17:11:14+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

   1/5 giờ=12 phút

  3 giờ 10 phút=190 phút 

  2 phút 15 giây=135 giây

  0
  2021-07-17T17:11:59+00:00

  Đáp án:

  1/5gio = $12$ $phút$

  3gio10phut= $190$ $phút$

  2phut15giay= $135$ $giây$

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )