1/6 của 3hm 9m =…dm 1/2 của 7 km 80m=…….m

Question

1/6 của 3hm 9m =…dm
1/2 của 7 km 80m=…….m

in progress 0
Serenity 4 tuần 2021-08-16T16:23:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:24:42+00:00

  Đáp án:

   1/6 của 3hm9m=650dm

  1/2 của 7 km 80m=3540 m

  cho mình xin hay nhất 

  0
  2021-08-16T16:24:53+00:00

  $#Đáp án+Lời giải:$

  `1/6` của `3  hm  9  m = 650  dm`

  `1/2` của `7  km  80  m=3540  m`

  $#Na$

  $#XIN HAY NHẤT AK$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )