1/7+8/9= 4/9+2/5= Ai làm nhanh nhất mình vote 5 sao và trả lời hay nhất nha

Question

1/7+8/9=
4/9+2/5=
Ai làm nhanh nhất mình vote 5 sao và trả lời hay nhất nha

in progress 0
Lydia 2 tháng 2021-08-07T20:18:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:19:20+00:00

  1/7 + 8/9 = 9/63 + 56/63 = 65/63

  4/9 + 2/5 = 20/45 + 18/45 = 38/45

  Chúc bn hok tốt !

  # Moon

   

  0
  2021-08-07T20:19:30+00:00

  Đáp án + giải thích các bước giải:

  `1/7+8/9=(1×9)/(7×9)+(8×7)/(9×7)=9/63+56/63=65/63`

  `4/9+2/5=(4×5)/(9×5)+(2×9)/(5×9)=20/45+18/45=38/45`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )