1. a, Giả sử 1 loài sinh vật có bộ NST với 2 cặp tương đồng, kí hiệu: A đồng dạng với a, B đồng dạng với b. Ở kì giữa của phân bào bộ NST có kí hiệu n

Question

1. a, Giả sử 1 loài sinh vật có bộ NST với 2 cặp tương đồng, kí hiệu: A đồng dạng với a, B đồng dạng với b. Ở kì giữa của phân bào bộ NST có kí hiệu như thế nào?
b, Một loài sinh vật có 2n=20.
– Trường hợp 1: một nhóm tế bào của loài đang phân bào có 200 NST kép. Nhóm tế bào này đang ở kì nào? Số tế bào của nhóm?
– Trường hợp 2: một nhóm tế bào của loài nguyên phân có 640 NST đang bắt đầu duỗi xoắn. Nhóm tế bào này đang ở kì nào? Số tế bào của nhóm?

in progress 0
Alice 2 giờ 2021-09-14T08:24:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T08:26:23+00:00

  Đáp án: a)Kí hiệu NST tương đồng của loài sv:AaBb

     Ở kì giữa phân bào NST nhân đôi nên có kí hiệu :AAaaBBbb

  b)TH1:Vì nhóm tế bào đang nguyên phân có số NST kép nên chúng ở kì giữa nguyên phân

  Gọi a: số tb của nhóm

  -Số NST có trong tb 200 và 2n=20 => a.2n=200

                                                        =>a=200/20=10

   Vậy nhóm có 10 tb

  TH2: Nhóm có số NST đang bắt đầu duỗi xoắn nên chúng ở kì cuối nguyên phân

  Gọi b:số tb của nhóm

  -Số NST có trong tb 640 và 2n=20=>b.2n=640

                                                         =>b=640/20=32

   Vậy nhóm có 32 tb 

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-14T08:26:37+00:00

  a) Kí hiệu bộ NST của sinh vật là AaBb 

  Ở kì giữa của phân bào bộ NST có kí hiệu: AAaaBBbb

  b) – Trường hợp 1: Vì nhóm tế bào này có 200 NST kép nên chúng đang ở:

  + kì đầu hoặc kì giữa quá trình nguyên phân 

  ⇒ Số tế bào của nhóm là: 200 ÷ 20 = 10 ( tế bào) 

  + Kì đầu hoặc kì giữa quá trình giảm phân 1: 

  ⇒Số tế bào của nhóm là: 200 ÷ 20 = 10 ( tế bào) 

  + Kì đầu hoặc kì giữa quá trình giảm phân 2: 

  ⇒ Số tế bào của nhóm là: 200÷ 20 ÷ 2 = 5 (tế bào) 

  – Trường hợp 2: Vì 640 NST nguyên phân đang bắt đầu dãn xoắn⇒ tế bào đang ở kì sau quá trình nguyên phân 

  ⇒ Số NST trong mỗi tế bào là 4n = 40 

  ⇒ Số tế bào của nhóm là: 640 ÷ 40 = 16 ( tế bào) 

  * Chúc bạn học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )