1. Xác định luận cứ, kết luận và mối quan hệ giữa chúng. Em hãy chỉ ra luận cứ , kết luận trong từng ví dụ sau. Chúng có mối quan hệ như thế nào? Có t

Question

1. Xác định luận cứ, kết luận và mối quan hệ giữa chúng.
Em hãy chỉ ra luận cứ , kết luận trong từng ví dụ sau. Chúng có mối quan hệ như thế nào? Có thể thay đổi vị trí luận cứ và kết luận cho nhau được không?
Luận cứ
a) Hôm nay trời mưa
b)…….
c)…….
Kết luận
a) Chúng ta không đi chơi công viên nữa
b)…….
c)……
Mối quan hệ
a)Nhân-quả
b)…………
c)………..
2. Hãy đọc văn bản “Ếch ngồi đáy giếng” và trả lời câu hỏi sau:
– Xác định luận điểm, luận cứ, lập luận của truyện ngụ ngôn “Ếch ngôi đảy giếng “?
* Luận điểm.
……………….
……………………….
* Luận cứ trong truyện:
…………
…………..
Lập luận
……………..

in progress 0
Skylar 45 phút 2021-09-20T08:51:16+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T08:52:35+00:00

  1,

  a, 

  – Luận cứ: Hôm nay trời mưa

  – Kết luận: Chúng ta không đi chơi công viên nữa

  – Mối quan hệ giữa chúng: Nhân quả

  b,

  – Luận cứ: Vì Lan chăm học và luôn nỗ lực không ngừng trong học tập

  – Kết luận: Lan đã đạt danh hiệu học sinh giỏi suốt nhiều năm liền

  – Mối quan hệ: Nguyên nhân- kết quả

  c,  

  – Luận cứ: Vì bác ấy hăng say tập thể dục

  – Kết luận: Bác ấy có một sức  khỏe bền bỉ

  – Mối quan hệ: Nguyên nhân- kết quả

  Theo em, ta không thể thay đổi vị trí luận cứ và kết luận cho nhau được. Vì kết luận mang hàm ý rộng hơn để bao trùm luận cứ nên không thể thay đổi vị trí được.

  2,

  – Luận điểm: Con ếch trong đáy giếng là một kẻ kém hiểu biết, ngông cuồng, không biết người biết mình

  – Luận cứ:

  + ngông nghênh, coi trời bé bằng nắp giếng

  + dọa dẫm những sinh vật nhỏ bên cạnh, nghĩ mình là giỏi nhất

  + khi ra khỏi giếng vẫn đi lại ngông nghênh và bị trâu dẫm bẹp

  – Lập luận: theo trình tự sự việc. Lúc đầu ếch là một kẻ ngông cuồng, rồi đã phải nhận hậu quả như thế nào.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )