1) Ba tổ cùng làm trong 1 giờ được 37/60 công việc. Nếu làm riêng các công việc thì: tổ 1 mất 5 giờ,tổ 2 mất 4 giờ. Hỏi tổ 3 mất mấy giơ làm xong c

Question

1) Ba tổ cùng làm trong 1 giờ được 37/60 công việc. Nếu làm riêng các công việc thì: tổ 1 mất 5 giờ,tổ 2 mất 4 giờ. Hỏi tổ 3 mất mấy giơ làm xong cả công việc?
2) Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn trong một giờ thì được 11/15 bể. Nếu chảy một mình thì vòi một chảy đầy bể trong 3 giờ. Trong 1 giờ vòi 2 sẽ chảy được bao nhiêu bể? Vòi nào chảy nhanh hơn?

in progress 0
Maya 3 phút 2021-09-09T18:03:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:05:04+00:00

  Bài 1:

  Nếu làm riêng thì tổ 1 trog 1h hoàn thành đc là:

  1 : 5=1/5 (công viêc)

  Nếu làm riêng thì tổ 2 trog 1h hoàn thành đc là:

  1 : 4=1/4 (công viêc)

  Nếu làm riêng thì tổ 3 trog 1h hoàn thành đc là:

  37/60 – 1/5 – 1/4 = 1/6 (công việc)

  Vậy để làm xog cả công việc thì tổ 3 phải làm trog tg:

  1 : 1/6=6(giờ) 

  Bài 2:

  Gọi tg 2 vòi chảy riêng là x và y

  1h cả 2 vòi chảy đc 1/x và 1/y bể

  => 1/x + 1/y = 11/15

  vòi một chảy đầy bể trong 3 giờ

  => 1/x = 1/3

  => 1/y = 2/5

  => y=2,5h

  Vòi 1 chảy 1/3 bể, vòi 2 chảy 2/5 bể=> vòi 2 chảy nhanh hơn

   

  0
  2021-09-09T18:05:10+00:00

  Đáp án:  $\text { 1) 6 giờ }$

                  $\text { 2) 1 giờ vòi 2 chảy được $\frac{2}{5}$ bể }$

                        $\text { vòi 2 chảy nhanh hơn vòi 1 }$

   Giải thích các bước giải:

  $\text { Bài 1: }$

  $\text { 1 giờ tổ 1 làm được: }$

        $\text { 1 : 5 = $\frac{1}{5}$ (công việc) }$

  $\text { 1 giờ tổ 2 làm được: }$

        $\text { 1 : 4 = $\frac{1}{4}$ (công việc) }$

  $\text { 1 giờ tổ 3 làm được: }$

        $\text { $\frac{37}{60}$ – $\frac{1}{5}$ – $\frac{1}{4}$ = $\frac{1}{6}$ (công việc) }$

  $\text { Thời gian để tổ 3 làm xong công việc là: }$

        $\text { 1 : $\frac{1}{6}$ = 6 (giờ) }$

                              $\text { Đáp số: 6 giờ }$

  $\text { Bài 2: }$

  $\text { 1 giờ vòi 1 chảy được: }$

      $\text { 1 : 3 = $\frac{1}{3}$ (bể) }$

  $\text { 1 giờ vòi 2 chảy được: }$

      $\text { $\frac{11}{15}$ – $\frac{1}{3}$ = $\frac{2}{5}$ (bể) }$

  $\text { Vì: $\frac{2}{5}$ > $\frac{1}{3}$ }$

  $\text { nên: vòi 2 chảy nhanh hơn. }$

                    $\text { Đáp số: 1 giờ vòi 2 chảy được $\frac{2}{5}$ bể }$

                                   $\text { vòi 2 chảy nhanh hơn vòi 1 }$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )